Ang mga base militar ng Amerika sa Pilipinas: isang hamon ng pagkabansa

Harapang Pabalat
Linangan ng Kamalayang Makabansa, 1988 - 14 mga pahina
1 Review

Mula sa loob ng aklat

Ano ang sinasabi ng mga tao - Sumulat ng pagsusuri

Paningin ng isang mambabasa - Markahan bilang hindi-nararapat

hindi ko makita ang buongg kwento malabo at maliit

Mga pangkaraniwang termino at parirala

Impormasyon sa aklat