Ang sining ng pakikipagtalastasan sa kolehiyo

Harapang Pabalat
National Book Store, 1982 - 193 mga pahina

Ano ang sinasabi ng mga tao - Sumulat ng pagsusuri

Paningin ng isang mambabasa - Markahan bilang hindi-nararapat

bakit di ko mabasa ang nilalaman ng libro nito

Paningin ng isang mambabasa - Markahan bilang hindi-nararapat

pwede bang maging pangungusap ang salitang KAIN?

Mga Nilalaman

Ikalawang Bahagi ANG PONOLOHIYA Palatunugan at Palapantigan I Si Rizal at ang Kaniyang Adhika
21
AngMgaPonema
22
Ang Punto ng Artikulasyon
24
Kilusang Kabataan Kilusang Makabayan
26
Ang Mga Diptonggo
30
Lakas ng Bayan ng Mga Pilipino
32
Ang Mga Klasters
33
Hinahanap Isang Pambansang Sawikain
34
Ang Pangabay
80
Sariling Atin
81
Mga Pangugnay
84
Isang Depinisyon
86
Ang Pangungusap
90
Ang Ibat ibang paraan ng Pagpapahayag Pagsasalaysay
94
Pagbubuo ng Pangungusap
95
Ang Paglalarawan
97

Ang Pagpapantig
35
Misyon sa Buhay Ang Lalaking May Ibat ibang Mukha
38
Kabuuan ng mga Salita
43
Makabagong Pilipino ni Pelagio Sulit Cruz
47
Mga Bahagi ng Pananalita
48
Teknolohiya
49
Mga Kakanyahan ng Pangngalan
51
Populasyon
54
Kakanyahan ng Panghalip
56
Pagpaplano ng Pamilya
61
Pandiwa
66
Ganap na Larawan ng Pagpapaunlad
69
May Kasiyahan sa Pagsasaka
71
Mga Paniniwala Tungkol sa Pagkain
72
AngPanguri
75
Upang Mabuhay Ka ni Pelagio Sulit Cruz
76
Ang Taong Mayaman at si Lazaro
78
Ang Paglalahad
100
Ang Paglikha at Pagpapakasal
101
Pagpapahaba ng Pangungusap
102
Ang Pangangatwiran
105
Sa Kapakanan ng Wika alin ang higit na nakatutulong Radyo
106
o pahayagan?
107
Ang Pagsulat ng Liham
117
Mga Liham Pangangalakal
119
Mga Halimbawa ng Ibat ibang Liham Pangangalakal
122
Ang Pakikipanayam
129
Ang Paghahanda ng Mga Kagamitang
133
Mga Katawagang Gamitin sa Pagtuturo
152
Ang Paggawa ng Balangkas
166
Katangian ng Pagsusulit na Pangwika
178
Mga Salitang Patambis
196
Mga Salitang Magkakasalungat
204
Copyright

Impormasyon sa aklat