Civil Code of the Philippines Annotated: Arts. 1106-1457 (prescription; obligations and contracts)

Harapang Pabalat
Rex Book Store, 2008
1 Review

Ano ang sinasabi ng mga tao - Sumulat ng pagsusuri

Hindi namin nakita ang anumang mga pagsusuri sa karaniwang mga lugar.

Iba pang mga edisyon - Tingnan lahat

Impormasyon sa aklat