Civil code of the Philippines, annotated

Harapang Pabalat
Rex Book Store, 1969
0 Mga Review

Mula sa loob ng aklat

Ano ang sinasabi ng mga tao - Sumulat ng pagsusuri

Hindi namin nakita ang anumang mga pagsusuri sa karaniwang mga lugar.

Mga Nilalaman

PRESCRIPTION
1
ARTICLE 1113
8
ARTICLE 1116
12
Copyright

Ang 66 na mga bahagi ay hindi ipinapakita

Iba pang mga edisyon - Tingnan lahat

Mga pangkaraniwang termino at parirala

Impormasyon sa aklat