Creativity

Harapang Pabalat
Editorial Libros en Red, 2011 - 188 mga pahina
Creativity is about shifting paradigms; and one of the main of them is about whether creativity is a gift or a skill. In this book, we focus on creativity as a mere skill that can be learned and practiced.

Ano ang sinasabi ng mga tao - Sumulat ng pagsusuri

Hindi namin nakita ang anumang mga pagsusuri sa karaniwang mga lugar.

Impormasyon sa aklat