Criminal Law: Made easy for students, bar examinees & practitioners

Harapang Pabalat
Rex Bookstore, Inc., 2008 - 557 mga pahina
3 Mga Review
 

Ano ang sinasabi ng mga tao - Sumulat ng pagsusuri

Paningin ng isang mambabasa - Markahan bilang hindi-nararapat

send to armymitchie@yahoo.com

Paningin ng isang mambabasa - Markahan bilang hindi-nararapat

the book was well written. the examples are good. =)

Mga Nilalaman

I
1
II
23
III
82
IV
117
V
131
VII
173
VIII
178
IX
202
XII
244
XIII
278
XIV
304
XV
332
XVI
341
XVII
353
XVIII
366
XIX
374

X
215
XI
221
XX
382
Copyright

Mga pangkaraniwang termino at parirala

Impormasyon sa aklat