Effect of Transplanting Time on Rice Plant Growth and Grain Yield in Thailand

Harapang Pabalat
Tropical Agriculture Research Center, Ministry of Agriculture and Forestry, 1973 - 32 mga pahina
0 Mga Review

Mula sa loob ng aklat

Ano ang sinasabi ng mga tao - Sumulat ng pagsusuri

Hindi namin nakita ang anumang mga pagsusuri sa karaniwang mga lugar.

Mga Nilalaman

INTRODUCTION
1
Plant Growth Nutritional Conditions and Recovery Rate of Fertilizers as Affected by Methods of Fertilizer Application and Time of Transplanting
3
8 Replication
4

Ang 9 na mga bahagi ay hindi ipinapakita

Mga pangkaraniwang termino at parirala

Impormasyon sa aklat