Food Hygiene and Sanitation

Harapang Pabalat
Tata McGraw-Hill Education, Nob 1, 1998 - 315 mga pahina
3 Mga Review
 

Ano ang sinasabi ng mga tao - Sumulat ng pagsusuri

Hindi namin nakita ang anumang mga pagsusuri sa karaniwang mga lugar.

Mga Nilalaman

Preface vii
Microbiology 3
Food Contamination and Spoilage 23
Foodborne Diseases 31
Food Storage 72
Sanitary Procedures while Preparing Cooking
Serving and Displaying Food 94
Special Food Operations 100
Pest Control 166
Water Supply
Storage and Disposal of Waste 195
Environmental Pollution 207
PersonneCHygiene
Safety at the Work Place 236
Sanitation Regulations and Standards 245
Food Sanitation Check List 261

Constructional Details 123
Equipment Furniture and Fixtures 137
Cleaning Procedures 144
Review Exercises 272
Bibliography 306
Copyright

Iba pang mga edisyon - Tingnan lahat

Mga pangkaraniwang termino at parirala

Impormasyon sa aklat