Foundations of Education

Harapang Pabalat
Rex Bookstore, Inc., 1998 - 471 mga pahina
6 Mga Review
 

Ano ang sinasabi ng mga tao - Sumulat ng pagsusuri

Mga rating ng gumagamit

5 mga star
4
4 mga star
2
3 mga star
0
2 mga star
0
1 star
0

Paningin ng isang mambabasa - Markahan bilang hindi-nararapat

This book is concise and provides good reference on educational foundations in the past.

Mga Nilalaman

Chapter
7
Temperament
23
Personality
29
The Learning Proceed
42
Motivation
60
Discipline and Guidance
66
The Teacher and the Policy Maker
72
Sociological Foundations
83
Early Hindu and Chinese Education
243
Early Hebrew Education
253
Early Greek Education
260
Roman Education
273
Early Christian Education
283
The Medieval Concept of Spiritual
291
The Medieval Concept of Political
302
Muslim Education
311

Social Stratification
90
Social Groups
100
Institutional Group Agencies for Education
114
Human Relations and Leadership
129
Social Problems
141
Anthropological Foundations
161
Culture
168
Language and Writing
176
Religion
185
The Arts
202
Geography
208
Historical Foundations
229
Humanism
318
Religious Moralism as an Educational
327
Educational Realism
340
Formal Discipline and Rationalism
354
Naturalism
362
Ideological Education
368
Philosophies of Education
391
Legal Bases of Education
413
Organization and Structure of the Philippine
447
Bibliography
464
Copyright

Mga pangkaraniwang termino at parirala

Impormasyon sa aklat