Fundamental dance steps and music

Harapang Pabalat
1986 - 94 mga pahina
3 Mga Review

Ano ang sinasabi ng mga tao - Sumulat ng pagsusuri

Hindi namin nakita ang anumang mga pagsusuri sa karaniwang mga lugar.

Mga Nilalaman

Sangig Step
38
Slide Step 34 time
43
Three Steps and Point
58
Fundamental Positions of Feet and Arms
88
Copyright

Impormasyon sa aklat