General Botany: Laboratory Manual

Harapang Pabalat
Rex Bookstore, Inc., 1959 - 200 mga pahina
1 Review
 

Ano ang sinasabi ng mga tao - Sumulat ng pagsusuri

Hindi namin nakita ang anumang mga pagsusuri sa karaniwang mga lugar.

Mga Nilalaman

Learning the Scientific Method
1
Uses of Microscope
11
Fresh Specimen Preparations
19
Complex Plants Study
27
Movement in Plant Cells
36
Diffusion
42
Meristematic and Permanent Tissues
50
The Leaf
56
Microscopic Structure of Young Stems
112
Translocation from Stems
120
External Anatomy of Roots
127
Microscopic Structures of Young Roots
133
Nutrient Requirements of Plants
140
Specialized Uses of Roots
146
Variation of Flowers
153
Pollen Grains and Their Germination
160

Microscopic Structures of Typical Leaves
64
Necessity of Cholorophyll in Photosynthesis
71
Gas Needed During Photosynthesis
77
Chromatography
83
Gas Released During Respiration
89
Transpiration in Plants
95
Specialized Functions of Leaves
103
External Structures of Stems
105
The Structure of Typical Seeds
173
Factors for Germination
181
Variation
189
Plant Association
195
The Protistans Algae
201
The Bryophytans
207
The Higher Metaphytans The Gymnosperms
213
Copyright

Mga pangkaraniwang termino at parirala

Impormasyon sa aklat