Histophatologic Techniques

Harapang Pabalat
Goodwill Trading Co., Inc., 2006 - 356 mga pahina
 

Ano ang sinasabi ng mga tao - Sumulat ng pagsusuri

Paningin ng isang mambabasa - Markahan bilang hindi-nararapat

Chapters 1-6

Mga Nilalaman

Chapter Page
1
FRESH TISSUE EXAMINATION
13
DECALCIFICATION
53
DEHYDRATION
67
CLEARING
71
MICROTOMY
92
PARAFFIN SECTIONS
105
FROZEN SECTIONS
114
ADHESIVES AND MOUNTING MEDIA
154
STAINING OF CARBOHYDRATES
161
STAINING OF FATS OR LIPIDS
178
STAINING OF PROTEINS ENZYMES
185
DIAGNOSTIC CYTOLOGY
309
RAPID TISSUE PROCESSING
323
APPENDIX
329
REFERENCES
339

PRINCIPLES OF STAINING
121
STAINS AND STAINING SOLUTIONS
136

Mga pangkaraniwang termino at parirala

Impormasyon sa aklat