Home Economics and Livelihood Education 5

Harapang Pabalat
Rex Bookstore, Inc.
0 Mga Review
 

Ano ang sinasabi ng mga tao - Sumulat ng pagsusuri

Hindi namin nakita ang anumang mga pagsusuri sa karaniwang mga lugar.

Mga Nilalaman

Human Development and the Family
3
B Effective Living with the Family
11
Home Management and Family Economics
24
B Toward Personal Achievement
30
Food and Nutrition
38
Proper Planning of Nutritious Snacks
50
Proper Preparation of Nutritious and Appetizing
59
Table Setting
66
Rice Gardening
139
Rice Seeds and the Conditions Affecting
145
Vocabulary
151
Transplanting
157
Reasons for Transplanting
158
Related Operations
171
Bacterial Diseases
186
Vocabulary
196

Clothing for Oneself
83
Things You Can Do
94
Care Given to Sewing Machines
101
Undergarments
107
Sewing the Shorts
114
Housing and Home Furnishing
120
How to Clean the House
126
Words to Learn
132
Coconut Culture
209
Tree Farming
222
Related Operations
235
Care and Maintenance of Trees
236
Vocabulary
249
Vocabulary
263
Vocabulary
276
Copyright

Iba pang mga edisyon - Tingnan lahat

Mga pangkaraniwang termino at parirala

Impormasyon sa aklat