Human rights situation and militarization in the Philippines: trends and analysis, 1984

Harapang Pabalat
s.n. - 27 mga pahina
0 Mga Review

Mula sa loob ng aklat

Ano ang sinasabi ng mga tao - Sumulat ng pagsusuri

Hindi namin nakita ang anumang mga pagsusuri sa karaniwang mga lugar.

Mga Nilalaman

Introduction
1
The Legal System
15
Conclusion
22

Mga pangkaraniwang termino at parirala

Impormasyon sa aklat