Kodigo ng Pilipinas sa paggawa: Atas Pampanguluhan blg. 442, na sinusugan ng mga Atas Pampanguluhan blg 570-A, 626, 643, 823, 849, 850, 865-A, 891, 1367, 1368, 1391 at 1412

Harapang Pabalat
Ministri ng Paggawa, 1979 - 116 mga pahina
0 Mga Review

Ano ang sinasabi ng mga tao - Sumulat ng pagsusuri

Hindi namin nakita ang anumang mga pagsusuri sa karaniwang mga lugar.

Impormasyon sa aklat