Little ironies: stories of Singapore

Harapang Pabalat
Heineman Educational Books (Asia), 1978 - 97 mga pahina
0 Mga Review

Mula sa loob ng aklat

Ano ang sinasabi ng mga tao - Sumulat ng pagsusuri

Hindi namin nakita ang anumang mga pagsusuri sa karaniwang mga lugar.

Mga Nilalaman

The Father
1
MissPereira
16
Male Child
31
Copyright

Ang 3 na mga bahagi ay hindi ipinapakita

Iba pang mga edisyon - Tingnan lahat

Mga pangkaraniwang termino at parirala

Impormasyon sa aklat