Madrasah Education in the Philippines and Its Role in National Integration: A Book of Readings

Harapang Pabalat
Luis Q. Lacar, Gabino T. Puto, Nagamura T. Moner
Coordination Center for Research and Development MSU-IIT, 1986 - 336 mga pahina
0 Mga Review

Mula sa loob ng aklat

Ano ang sinasabi ng mga tao - Sumulat ng pagsusuri

Hindi namin nakita ang anumang mga pagsusuri sa karaniwang mga lugar.

Mga Nilalaman

The Education of the Muslims in the Philippines
10
Madrasah System of Education in the Philippines
122
Regional Manpower Needs and the Role
133

Ang 9 na mga bahagi ay hindi ipinapakita

Mga pangkaraniwang termino at parirala

Impormasyon sa aklat