Maranao Folk Art: Survey of Forms, Designs, and Meanings

Harapang Pabalat
Universtiy [i.e. University] Research Center, Mindanao State University, 1981 - 104 mga pahina
0 Mga Review

Mula sa loob ng aklat

Ano ang sinasabi ng mga tao - Sumulat ng pagsusuri

Hindi namin nakita ang anumang mga pagsusuri sa karaniwang mga lugar.

Mga pangkaraniwang termino at parirala

Impormasyon sa aklat