Musika: An Essay on the Spanish Influence on Philippine Music

Harapang Pabalat
Sentrong Pangkultura ng Pilipinas, 1992 - 44 mga pahina
1 Review

Mula sa loob ng aklat

Ano ang sinasabi ng mga tao - Sumulat ng pagsusuri

Paningin ng isang mambabasa - Markahan bilang hindi-nararapat

i research on the content of this book

Mga Nilalaman

Seksyon 1
15
Seksyon 2
19
Seksyon 3
21
Copyright

Ang 1 na mga bahagi ay hindi ipinapakita

Mga pangkaraniwang termino at parirala

Impormasyon sa aklat