National framework for physical planning, 2001-2030

Harapang Pabalat
National Land Use Committee, National Economic and Development Authority, 2002 - 347 mga pahina
0 Mga Review

Mula sa loob ng aklat

Ano ang sinasabi ng mga tao - Sumulat ng pagsusuri

Hindi namin nakita ang anumang mga pagsusuri sa karaniwang mga lugar.

Mga Nilalaman

Xlll LIST OF ABBREVIATIONS
xv
LIST OF TABLES
xxi
XXVll LIST OF MAPS
xxix

Ang 5 na mga bahagi ay hindi ipinapakita

Mga pangkaraniwang termino at parirala

Impormasyon sa aklat