New thrusts in Philippine education, Volume 1

Harapang Pabalat
Current Events Digest, 1974
0 Mga Review

Mula sa loob ng aklat

Ano ang sinasabi ng mga tao - Sumulat ng pagsusuri

Hindi namin nakita ang anumang mga pagsusuri sa karaniwang mga lugar.

Mga Nilalaman

At the Crossroads of Philippine Education
3
Content of the Curriculum for the New Society
10
A Systems View
17
Copyright

Ang 18 na mga bahagi ay hindi ipinapakita

Mga pangkaraniwang termino at parirala

Impormasyon sa aklat