Of Cocks and Kites, and Other Short Stories

Harapang Pabalat
Regal Publishing Company, 1959 - 140 mga pahina
1 Review

Mula sa loob ng aklat

Ano ang sinasabi ng mga tao - Sumulat ng pagsusuri

Hindi namin nakita ang anumang mga pagsusuri sa karaniwang mga lugar.

Mga Nilalaman

Of Cocks and Kings
14
Of Cocks and Battle Cocks
30
Of Cocks and Supercocks
52
Copyright

Ang 2 na mga bahagi ay hindi ipinapakita

Iba pang mga edisyon - Tingnan lahat

Mga pangkaraniwang termino at parirala

Impormasyon sa aklat