Omnibus Rules Implementing Book V of Executive Order No. 292 and Other Pertinent Civil Service Laws

Harapang Pabalat
Civil Service Commission, 1999 - 159 mga pahina
1 Review
Omnibus rules implementing Book V of the Administrative Code of 1987.

Ano ang sinasabi ng mga tao - Sumulat ng pagsusuri

Paningin ng isang mambabasa - Markahan bilang hindi-nararapat

When was this Omnibus rules implementing book V of Executive Order No. 292 signed by the authorities?

Impormasyon sa aklat