Outline of Philippine Mythology

Harapang Pabalat
Centro Escolar University Research and Development Center, 1969 - 161 mga pahina

Mula sa loob ng aklat

Ano ang sinasabi ng mga tao - Sumulat ng pagsusuri

Hindi namin nakita ang anumang mga pagsusuri sa karaniwang mga lugar.

Mga Nilalaman

THE COMING OF THE GODS
8
THE WANDERINGS OF THE DIVINITY
58
ADVENTURES OF NATIVE HEROES
73
Copyright

Ang 1 na mga bahagi ay hindi ipinapakita

Iba pang mga edisyon - Tingnan lahat

Mga pangkaraniwang termino at parirala

Impormasyon sa aklat