Patricia of the Green Hills and Other Stories and Poems

Harapang Pabalat
Phoenix Publishing House, 1991 - 261 mga pahina
0 Mga Review

Ano ang sinasabi ng mga tao - Sumulat ng pagsusuri

Hindi namin nakita ang anumang mga pagsusuri sa karaniwang mga lugar.

Impormasyon sa aklat