Philippine folk dances, Volume 6

Harapang Pabalat
1976
1 Review

Ano ang sinasabi ng mga tao - Sumulat ng pagsusuri

Paningin ng isang mambabasa - Markahan bilang hindi-nararapat

wer po ang content

Mga Nilalaman

1 Bate
1
2 Binatbatan
9
3 Binhi
14
4 DagitDagit
21
5 Innalisan
28
6 Jota Bicolana
32
7 Jota Cabangan
36
8 Jota Rizal
41
12 Pangalitawo
63
13 Paseo de Bicol
66
14 Polka Antigo
70
15 Saad
74
16 SaguinSaguin
79
17 Sala Ti Alat
83
18 Surtido Banna
87
19 Timawa
93

9 Libad
47
10 Magkatipan
52
11 Mazurka Mindorena
57
20 Ti Silaw
98
CLASSIFIED INDEX
102
Copyright

Impormasyon sa aklat