Philippine Politics and Governance: An Introduction

Harapang Pabalat
Teresa S. Encarnacion Tadem, Noel M. Morada
Department of Political Science, College of Social Sciences and Philosophy, University of the Philippines, 2006 - 588 mga pahina
20 essays on law and government in the Philippines.

Mula sa loob ng aklat

Ano ang sinasabi ng mga tao - Sumulat ng pagsusuri

Hindi namin nakita ang anumang mga pagsusuri sa karaniwang mga lugar.

Mga Nilalaman

Foreword
Public Opinion and Democratic Governance
PostEDSA Philippine Foreign Relations 19862001
Copyright

Ang 22 na mga bahagi ay hindi ipinapakita

Iba pang mga edisyon - Tingnan lahat

Mga pangkaraniwang termino at parirala

Impormasyon sa aklat