Philippine Proverb Lore

Harapang Pabalat
Philippine Folklore Society, 1966 - 191 mga pahina
0 Mga Review

Mula sa loob ng aklat

Ano ang sinasabi ng mga tao - Sumulat ng pagsusuri

Hindi namin nakita ang anumang mga pagsusuri sa karaniwang mga lugar.

Mga Nilalaman

The Content of Philippine Proverbs
5
Philippine Proverbs in Relation to Those of Other Nations
32
The Form and Style of Philippine Proverbs
47

Ang 1 na mga bahagi ay hindi ipinapakita

Iba pang mga edisyon - Tingnan lahat

Mga pangkaraniwang termino at parirala

Impormasyon sa aklat