Philippine Recommended Dietary Allowances

Harapang Pabalat
Food and Nutrition Research Institute, 1976 - 106 mga pahina
1 Review

Mula sa loob ng aklat

Ano ang sinasabi ng mga tao - Sumulat ng pagsusuri

Hindi namin nakita ang anumang mga pagsusuri sa karaniwang mga lugar.

Mga Nilalaman

Foreword
1
Energy
5
Protein
19

Ang 8 na mga bahagi ay hindi ipinapakita

Mga pangkaraniwang termino at parirala

Impormasyon sa aklat