Philippine Statistical Yearbook

Harapang Pabalat
Republic of the Philippines, National Economic and Development Authority, 1983
0 Mga Review

Mula sa loob ng aklat

Ano ang sinasabi ng mga tao - Sumulat ng pagsusuri

Hindi namin nakita ang anumang mga pagsusuri sa karaniwang mga lugar.

Mga Nilalaman

in Foreword The NEDA Board Regional map of the Philippines 1 Introduction
1
Summary of major statistical series Parti GENERAL STATISTICS
4
Chapter 1 Population and housing
21

Ang 16 na mga bahagi ay hindi ipinapakita

Iba pang mga edisyon - Tingnan lahat

Mga pangkaraniwang termino at parirala

Impormasyon sa aklat