Practical applications of infrared techniques: a new tool in a new dimension for problem solving

Harapang Pabalat
Wiley-Interscience, 1972 - 355 mga pahina
0 Mga Review
TEXTBOOK. CHAPTER TITLES ARE FUNDAMENTALS, INFRARED DETECTION, INFRARED MEASURING EQUIPMENT, INFORMATION PROCESSING AND DISPLAY, INFRARED EMISSION BY ELECTRONIC EQUIPMENT, INFRARED FOR RELIABILITY, COMPONENT PART EVALUATION, FIELDS OF IMPLEMENTATION OF INFRARED TECHNIQUES FOR ELECTRONICS, THE FUTURE.

Mula sa loob ng aklat

Ano ang sinasabi ng mga tao - Sumulat ng pagsusuri

Hindi namin nakita ang anumang mga pagsusuri sa karaniwang mga lugar.

Mga Nilalaman

In the Dark of the Night
3
The Infrared Spectrum
9
Basic Radiation Laws
15
Copyright

Ang 22 na mga bahagi ay hindi ipinapakita

Iba pang mga edisyon - Tingnan lahat

Mga pangkaraniwang termino at parirala

Impormasyon sa aklat