Principles and Strategies of Teaching'2000 Ed.

Harapang Pabalat
Rex Bookstore, Inc., 2000 - 284 mga pahina
2 Mga Review
 

Ano ang sinasabi ng mga tao - Sumulat ng pagsusuri

Hindi namin nakita ang anumang mga pagsusuri sa karaniwang mga lugar.

Mga Nilalaman

Chapter
1
The Curriculum
9
Chapter II
15
E Teaching Is the Responsibility of the Teacher
22
F Teaching Is Providing the Teachers with
30
B How Principles of Teaching Are Derived
36
G Principles of Good Teaching Based on
42
H Basic Principles of Successful leaching
50
Bibliography
120
Bibliography
155
Importance of Motivation
161
Chapter IX
179
Elements of Classroom Management
190
Functions of the Assignment
196
When to Give Assignments
198
Characteristics of a Good Question
207

Instructional Principles and School
56
Formulating Goals
62
Functions of the Curriculum
68
Curriculum Components
74
B The Deductive Method
81
The Integrated Method
83
H The Laboratory Method
90
Chapter VI
96
Inquiry Approach
103
G Modular Instruction
109
Bibliography
216
Cooperative Learning
227
E Guidelines for Cooperative Learning
234
Critical Thinking
244
Models of Intelligence
251
Creative Thinking
262
Bibliography
269
Types of Tests
275
Bibliography
284
Copyright

Mga pangkaraniwang termino at parirala

Impormasyon sa aklat