Reviewer on labor, agrarian, and social legislation

Harapang Pabalat
Rex Book Store, 1965 - 767 mga pahina
0 Mga Review

Mula sa loob ng aklat

Ano ang sinasabi ng mga tao - Sumulat ng pagsusuri

Hindi namin nakita ang anumang mga pagsusuri sa karaniwang mga lugar.

Mga Nilalaman

CHAPTER
1
CHAPTER II
11
Recruitment For Overseas Employment Act
28

Ang 24 na mga bahagi ay hindi ipinapakita

Mga pangkaraniwang termino at parirala

Impormasyon sa aklat