Sanayang Aklat Sa Pagsulat Ng Balita at Ng Balitang Isports

Harapang Pabalat
Rex Bookstore, Inc.
1 Review
 

Ano ang sinasabi ng mga tao - Sumulat ng pagsusuri

Paningin ng isang mambabasa - Markahan bilang hindi-nararapat

Ahm. alam niya wala pa akong experiences sa pagsusulat ng balitang Isports. sana ipagdasal niya ako na makuha ako sa aming screening ngayung lunes :) salamat

Mga Nilalaman

Pagsulat ng Balita
1
Batay sa mga Ulat na Nakalap
23
Batay sa Kilos
43
Pagsulat ng Balitang Komposit
55
Pagsulat ng Balitang Lathalain
64
Pagsulat ng Balitang May Lalim
79
Katangian ng Balitang Isports
87
Tungkol sa Isports Lingo
94
Mga Sagot sa Pagsasanay sa Balitang Isports
127

Mga pangkaraniwang termino at parirala

Impormasyon sa aklat