Solid mensuration

Harapang Pabalat
J. Wiley & sons, inc., 1934 - 73 mga pahina
0 Mga Review

Mula sa loob ng aklat

Ano ang sinasabi ng mga tao - Sumulat ng pagsusuri

Hindi namin nakita ang anumang mga pagsusuri sa karaniwang mga lugar.

Mga Nilalaman

Rectangular Parallelopiped
6
Frustum of Regular Pyramid
14
Circular Cylinder
21
Copyright

Ang 6 na mga bahagi ay hindi ipinapakita

Iba pang mga edisyon - Tingnan lahat

Mga pangkaraniwang termino at parirala

Impormasyon sa aklat