Terorisme: definisi, aksi, dan regulasi

Harapang Pabalat
Imparsial, 2003 - 160 mga pahina
0 Mga Review
Legal aspects in combating terrorism in Indonesia; collection of articles.

Mula sa loob ng aklat

Ano ang sinasabi ng mga tao - Sumulat ng pagsusuri

Hindi namin nakita ang anumang mga pagsusuri sa karaniwang mga lugar.

Mga Nilalaman

TEST OF OUR HISTORY
1
MUNIRS ROLE TO INFLUENCE THE STATES POLICY
7
Th e Fact Finding Team and the Investigation to Munirs Murder
41
Copyright

Ang 3 na mga bahagi ay hindi ipinapakita

Mga pangkaraniwang termino at parirala

Impormasyon sa aklat