The Alphabet: An Account of the Origin and Development of Letters, Volume 1

Harapang Pabalat
Asian Educational Services, 1991 - 778 mga pahina
Leeters *The Phoenician alphabets * The Armanean alphabets * The South Semitic alphabets * The greek alphabet * Alphabets of Hellenic Ocean * The Iranian alphabet * Indian alphabet...
 

Ano ang sinasabi ng mga tao - Sumulat ng pagsusuri

Hindi namin nakita ang anumang mga pagsusuri sa karaniwang mga lugar.

Mga Nilalaman

THE INVENTORs of WRITING
1
Development of the letter M II
9
The Hieroglyphic Alphabet
67
THE ORIGIN OF THE ALPHABET
70
The Semitic and Greek Alphabets 75
75
Genealogy of the Semitic family of Alphabets
81
THE PRIMITIVE LETTERs
158
Transliteration of the Semitic letters
176
Nineveh and the Satrapies
252
Egypt
259
Hebrew
268
Hebrew Alphabets
270
Syriac
283
Syriac Alphabets
288
Mongolian
297
The Mongolian Alphabet
308

CONTENTS
197
Phoenician test forms 201 204
201
The Inscriptions of the First Epoch
206
The Inscriptions of the Second Epoch
226
The Phoenician Alphabets
227
Alphabets of Jerusalem and Samaria
243
THE ARAMEAN ALPHABErs
245
Aramean test forms
251
Arabic
312
The Syriac and Arabic Alphabets
315
Origin of the Arabic Alphabet
326
Transliteration of Arabic and Persian letters
333
THE South SEMITIC Alphabets
335
The Thamudite Inscriptions of Safa
342
The Ethiopic Alphabet
349
Copyright

Iba pang mga edisyon - Tingnan lahat

Mga pangkaraniwang termino at parirala

Impormasyon sa aklat