The Alphabet: An Account of the Origin and Development of Letters, Volume 1

Harapang Pabalat
Asian Educational Services, 1991 - 778 mga pahina
0 Mga Review
Leeters *The Phoenician alphabets * The Armanean alphabets * The South Semitic alphabets * The greek alphabet * Alphabets of Hellenic Ocean * The Iranian alphabet * Indian alphabet...
 

Ano ang sinasabi ng mga tao - Sumulat ng pagsusuri

Hindi namin nakita ang anumang mga pagsusuri sa karaniwang mga lugar.

Mga Nilalaman

THE INVENTORS OF WRITING i Alphabetic and NonAlphabetic Writing I
1
Ideograms and Phonograms
5
Development of the letter M
9
Classification of the Primitive Systems of Writing
13
4 The Picture Writing of Savage Tribes
15
The Chinese Characters
25
The Japanese Syllabaries
33
The Cuneiform Writing
39
The Alphabetic Order
185
The Two Types of the Phoenician Alphabet
197
Phoenician test forms 201 204
201
The Inscriptions of the First Epoch
206
3 The Inscriptions of the Second Epoch
220
The Punic Alphabet
226
The Phoenician Alphabets
227
Alphabets of Jerusalem and Samaria
243

The Egyptian Hieroglyphics
55
The Hieroglyphic Alphabet
67
THE ORIGIN OF THE ALPHABET i The Genealogy of the English Alphabet
70
The Semitic and Greek Alphabets 75
81
The Alphabetic Tradition
82
The History of de Rouges Discovery
88
The Papyrus Prisse
92
Identification of the Egyptian Prototypes of the Semitic Letters
98
6 Objections to de Roughs Hypothesis
116
The Chronological Conditions
132
The Geographical Probabilities
147
THE PRIMITIVE LETTERS i The Characteristics of the Semitic Alphabets 158
158
2 The Names of the Letters
166
Their Phonetic Powers
175
THE ARAMEAN ALPHABETS
245
Nineveh and the Satrapies
252
3 Egypt
259
Hebrew
268
Syriac
283
Aramean test forms
288
Mongolian
297
Arabic 312
312
The Syriac and Arabic Alphabets
326
Transliteration of Arabic and Persian letters
333
THE SOUTH SEMITIC ALPHABETS
335
The Thamudite Inscriptions of Safa
342
The Ethiopic Alphabet
349
Copyright

Iba pang mga edisyon - Tingnan lahat

Mga pangkaraniwang termino at parirala

Mga sanggunian sa aklat na ito

Lahat ng mga resulta sa Book Search »

Impormasyon sa aklat