The Development of Philippine Literature in English (since 1900)

Harapang Pabalat
Alemar-Phoenix Publishing House, 1975 - 511 mga pahina
1 Review

Mula sa loob ng aklat

Ano ang sinasabi ng mga tao - Sumulat ng pagsusuri

Hindi namin nakita ang anumang mga pagsusuri sa karaniwang mga lugar.

Mga Nilalaman

Macarios NocheHuena by Tarcila Maluhanan Katigbak
8
My Ideal University by Maximo M Kalaw
16
The Spouse by Luis G Da to
31
Copyright

Ang 52 na mga bahagi ay hindi ipinapakita

Mga pangkaraniwang termino at parirala

Impormasyon sa aklat