The Iliad and the Odyssey: stories from Homer's epics

Harapang Pabalat
K12, 2003 - 150 mga pahina
1 Review

Mula sa loob ng aklat

Ano ang sinasabi ng mga tao - Sumulat ng pagsusuri

Hindi namin nakita ang anumang mga pagsusuri sa karaniwang mga lugar.

Mga Nilalaman

The Poet for All Ages
4
The Judgment of Paris
10
Odysseus
16
Copyright

Ang 18 na mga bahagi ay hindi ipinapakita

Mga pangkaraniwang termino at parirala

Impormasyon sa aklat