The Revised Penal Code: Articles 1-113

Harapang Pabalat
Published & distributed by Rex Book Store, 2002
0 Mga Review

Mula sa loob ng aklat

Ano ang sinasabi ng mga tao - Sumulat ng pagsusuri

Hindi namin nakita ang anumang mga pagsusuri sa karaniwang mga lugar.

Mga Nilalaman

CRIMINAL LAW IN GENERAL
4
PRELIMINARY TITLE DATE OF EFFECTIVENESS
20
TITLE ONE FELONIES AND CIRCUMSTANCES
31
Copyright

Ang 30 na mga bahagi ay hindi ipinapakita

Mga pangkaraniwang termino at parirala

Impormasyon sa aklat