The Folk Songs

Harapang Pabalat
Damiana L. Eugenio
De La Salle University Press, 1996 - 691 mga pahina
0 Mga Review

Ano ang sinasabi ng mga tao - Sumulat ng pagsusuri

Hindi namin nakita ang anumang mga pagsusuri sa karaniwang mga lugar.

Mga Nilalaman

Foreword by Jose M Maceda Preface
xv
Introduction The Music of Philippine Folk Songs
xvi
Abbreviations Used
xlvii
Ballads Narrative I Ang Batsilyer
1
Nabasag ang Banga Tagalog
3
Awit ng Pastora Tagalog
5
Pitong Sakit ni Jesus Tagalog
8
Pulong ng mga Isda Tagalog
10
Shi Asolan Ibaloi
333
SalidommaynaNaungosanBontoc
334
Alayen Bontoc
335
Dangdangay Kalinga
337
Melogo Ta Aya Ibanag
339
Ari Ka Kari Maraddam Ibanag
342
Bituin na Sillauan Gaddang
344
O Lappao Gaddang
345

GiyerangGulay Tagalog
13
Ing Bangkeru Pampango
14
Ating Metung a Dalaga Pampango
17
Atin Cu Pung Singsing Pampango
19
Ing Panahong Hapon Pampango
20
I1 Also nang Disyembre Pampango
22
Ano Daw Idtong sa Godon Bikol
25
KasadorangBerde Bikol
26
Si Jacinto Paniya Bikol
28
Sarong Banggj Bikol
31
Tarong Kamatis Parya Doko
33
Inday Pamutos Na Cebuano
35
Hantak sa Kalanggaman Cebuano
36
Pista sa Kanlinao Cebuano
39
Tulo ka mga Daga Cebuano
41
Linog Hiligaynon
42
Sa Baryo nga Bayan Hiligaynon
45
Si TiklingAklanon
47
Toyang Aklanon
49
RoKailong Bao Aklanon
50
Ang Dalaga kag ang Balu Capisnon
51
Kumpusuni Susing Capisnon
53
Si Deocampo kag si Villamor Capisnono
55
Kanta Sang Pagsulod Sang Hapon Kinaraya
56
Mamayog Aken Maranao
58
Ang Bunso Ko Tagalog
66
Pagpapatulog ng Batang Kapatid Tagalog
67
Tulog na Bunso a Tagalog
69
3d Tulog na Bunso b Tagalog
71
MÍme na Bunso Ko Tagalog
72
Mendang na Kong Mendang Pampango
74
Caturug Caturug Bikol
76
NungkaSaBuhayKoBikol
77
Duayya Iloko
78
Tambayo na Ogao Pangasinan
81
Angngiduddue Gaddang
83
AdimforaCbildIbaloi
84
Ш Ш Tulog Anay Cebuano
85
Anak nga Walay Palad Cebuano
87
Tulog na Inday Boholano
88
Tingkatulog Boholano
89
Katurog na Entoy Waray
90
Pamuwa sa Bata Bukidnon
91
Lingon a Bilaan
92
Lingon b Bilaan
94
Childrens Songs 54 Bahay Kubo Tagalog
95
Leron Leron Sinta Tagalog
97
56t Chitchiritchit Tagalog
99
Telibum telibum telibum Tagalog
101
Tilibong Tilibong Bikol
102
Saro Duwa Tolo Bikol
103
Nonoy Inkod sa Bato Bikol
104
Umayka ti Eskuela Doko
105
Ay Isa Ay Dua Pangasinan
106
Alama Pangasinan
107
Sassarabet Gaddang
109
Eteng Eteng Gaddang
110
Childrens Hunting Song Ibaloi Ill 67 DokdokadokBontoc
113
Ay Bowan Bowan W Bontoc
115
TipTipa W Bontoc
116
Bitin Bitin W Bontoc
117
Pakitongkitong Cebuano
118
Ako Anak ni Tatay Cebuano
119
Si Nanay Si Tatay Namasol sa Dagat Cebuano
120
Pinpin de Sarapin Capisnon
121
PituPitu Capisnon
122
An mga Bulan Waray
123
Bimbi Ko Bimbi Ko Childrens Song Maguindanao
124
Kaisaisa Niyan Childrens Game Maguindanao
125
O Apo O Apo Maguindanao
126
TagaSnolonTboli
127
PatedilSubanon
128
PokPoka Lhnpako Maranao
129
ArimaongaMaranao
131
Songs About Nature 84 Ang Halamang Niyog Tagalog
133
Damong Makahiya Tagalog
134
Sa Piling ng Bulaklakan Tagalog
135
MansiPansiBikol
136
NaglakawSiArtamisaBikol
138
An Makaraw na Ptnya Bikol
139
DuguitiMulakIloko
140
Angeu iehakayu mo Ivatan
141
Lawiswis Kawayan Waray
142
An Kamalunggay Waray
144
Koyu no Tedbulul Tboli
146
Atin Cung AyupAyupan Pampango
148
AnLoroBikol
149
SampulongBayongBikol
150
KulibangbangBikol
151
BannatiranIloko
153
Oalay Manok eon Taraz Pangasinan
155
Paloman Datekan Pangasinan
157
Anu Kapipahabas Ivatan
159
Ang Maya Cebuano
160
Kukok Hiligaynon
161
An mga Tamsi Waray
163
Taringting Oiyonon
164
Ang Saya Saya Cuyunon
165
O Hoy AlibangbangHiligaynon
166
Ay Ay Alibangbang Waray
168
Nan Rosas sa Kapasolan Pangasinan
170
Ang Kabaw Cebuano
172
Bulan Sardam Iloko
173
KuratsaWaray
174
Ahay Tuburan Cebuano
175
Songs About the Filipino Maiden 115 DalagangPilipinaaTagalog
177
Sa Silong ng Langit Tagalog
179
U7 LulayTagalog
181
Dalagang Pilipina b Tagalog
183
Ang Dalagang Tagabukid Tagalog
184
TagaBikolBikol
186
Ilocana Iloko
188
llocan A Nadayag Iloko
190
Galang na Marikit Pangasinan
192
Inday Kalachuclii Cebuano
194
Dalagang Tagabukid Boholano
196
Ang Alibangbang Hiligaynon
197
Ang Mga Dalaga Kinaraya
198
An Marol Waray
201
Dalagang Taga Cuyo Cuyonon
202
Moza de Pasig Chavacano
203
Didactic Songs 131 Lumabaylabay nga Daw Aso Hiligaynon
205
Tungkol sa Pagaasawa Tagalog
207
Inday Magpili Ka Lang Hiligaynon
208
Ang Bubuyog at Bulaklak Tagalog
209
MangmangnaBabaet Salawahang Lalake Tagalog
211
Sa Tabi ng Bakod Tagalog
213
HulitsamgaBabaeBikol
215
TiDayaw Iloko
217
Kasasaad to Kinabalasang Iloko
219
Nasudi ni Ayat Iloko
221
Mammi nga Tabarang Ibanag
223
Katahum sang Kaanakan Hiligaynon
226
Anahaw Tagalog
228
Unsay Silot sa Tawong Hubog Cebuano
230
Love and Courtship Songs 145 May Isang Bulaklak na Ibig Lumitao Tagalog
233
Malditong Gugma Cebuano
234
Ti Ayat ti Maysa nga Ubing Iloko
236
Ang Gugma sang mga Tigulang Hiligaynon
238
Tao po Tao Po Tagalog
239
Bagay Noong Una Tagalog
241
Kay Hirap Dalaga Tagalog
243
Manliligaw Tagalog
244
Sang Dyutay Pa Ako Capisnon
246
Atsing Neneng Pampango
248
CadlomnaMahamotBikol
250
Aya nga Ari Logo Ibanag
252
Dayeng Western Bontoc
254
Masegang ka Masegang W Bontoc
256
Bomala ak ay Bowan W Bontoc
258
Bersu na Agganggam Gaddang
260
Komposo I Cuyunon
261
Dayang Dayang Tausug
262
Bella Fondera Chavacano
265
Alaala Kita Sa Aking Pagtulog Tagalog
266
Harana1918Tagalog
268
Dungawing Mo Hirang Tagalog
270
Sa Pinto ng Langit Tagalog
272
Ketang Kadayatmalatan Pampango
274
Harana Bikol
275
Pahtios nin Puso Bikol
277
Manang Biday Iloko
278
TonTonen Naka Toy Ayat Iloko
279
Toy Daton Ko Iloko
281
Imdengam О Imnas Iloko
283
Ope Immanque Wayi Gaddang
285
Macuacad Wayi Gaddang
288
Allucac Ta Paccaturug Ibanag
289
Appavattang Ibanag
291
Sukta Ang Kabulakan Cebuano
292
PinanggaKongMamingawon Cebuano
294
Paghatag Katahuran Capisnon
297
O Bulan Waray
298
Hakan Inday Waray
300
Sulsog Ко nga Sulsog Waray
301
Kanugon Maguindanao
302
Miscellaneous Love Songs 187 Ikaw Ay Akin Tagalog
305
May Dusa Pa Yata Tagalog
306
Jocelynang Baliwag Tagalog
308
Pakiusap Tagalog
309
Paglalayag Tagalog
310
O Kaka O Kaka Pampango
313
Kaito Pa Bikol
316
SalumpatingGuminaro Bikol
317
Marasa Pa Baya Bikol
320
PamulinawenDoko
321
Duayya ni Ayat Iloko
323
Puson andi Duaruoa Pangasinan
325
a No Siac So Mangaro Pangasinan
327
b No SiactiAgayat Iloko
329
Malinac ya Labi Pangasinan
332
Anu Kapipadaung Ko Ivatan
347
Ay Kalisud Visayan
349
Matud Nila Cebuano
352
KahirupHiligaynon
353
IleeIlee Hiligaynon
355
Dugay na mga Adlaw Hiligaynon
358
Walay Angay ang Camingaw Hiligaynon
360
Pama at Imo Ako Ginsikway Aklanon
362
DawDiliMisterAklanon
365
Ang Timawa Capisnon
368
Pinalangga Mo Ako Waray
369
An Marampag nga Tananman Waray
370
Usa nga Bituon Waray
372
Masirumsirom pa an Kaagahon Waray
373
Ploning Oryonon
375
Konsomision Cuyonon
376
Nagpamasiar Ako Cuyoon
377
Napopongao Ako Cuyoon
378
Adios sa Kahapon Tagakaolo
380
Dlonely Subanon
381
MagbankahBangkah Samal
382
Hanugon Hanugn Tausug
384
Parting of Lovers 231 PakadaIloko
385
Panawan Kan Biag Ko Iloko
386
Hetay Umalin Argao Wugao
387
Disgrasyado Yanang Amor Mo Aklanon
389
Dandansoy Hiligaynon
390
Tabe Nona Moro
391
Kalangan Kamasahan Tausug
392
In Katulak Pa Minis Tausug
394
Rej eetion Of Suitor 239 Mahal na Prinsipe Tagalog
396
IbongPipitTagalog
397
Ako Habong Gayo Bikol
399
Pagkapurpiado Waray
400
Ang Gegma Oryonon
401
Matrimonyo Tagalog
402
Paalam Sa Pagkadalaga
416
Wedding Songs
417
Bagong Casal Bikol
419
Abeten Pangasinan
420
Annutun Gaddang
423
Adyos Nanay ug Tatay Boholano
424
Dindinay Bukidnon
425
Songs of Family Life 252 Ang Ligaya ng Isang Magulang Tagalog
430
An Familia Bikol
431
Si Nanay Si Tatay Bikol
433
Hira Nanay Tatay Waray
434
InaBikol
435
Ang Gugma ni Mama Cebuano
437
Halok sa Inahan Waray
438
An Tugon Ni Tatay Waray
440
Mapia nu Wara Anak Gaddang
441
Pinalangga ko Cebuano
442
Panagpakada Iloko
443
Adios na sa Inyo Hiligaynon
446
KudutkudutanBikol
447
Pakasiyasi ehu daw a Pinudanum Da Ivatan
449
Maapae Ako Nay Kanu Napnu du Vakag Ivatan
451
An Daeng Magurang Bikol
453
Kanta ti Ulila Iloko
454
Kanta ta Ulila Tinguian
455
Anakway na Ulila Gaddang
457
Ilo nga Bata Cebuano
458
Ako ang Dalaga nga Makalulooy Hiligaynon
459
AnIlo Waray
461
Songs of Friendship and Conviviality 274 Salidommay Western Bontoe
463
Kungkungan Yo Hugao
464
SalidommayKalinga
465
Dangdangay Tingguian
467
Bilang Handuman Aklanon
469
TigbalayanTagakaolo
471
Kablaaw ti Agkanaganan Iloko
474
Plastado sa Bangko Bikol
476
Tuba Pandango Visayan
477
Uhay Tagay Cebuano
478
AnLubi Waray
479
An Parainom Waray
480
Dayo Dayo Kupita Maranao
481
Humorous Songs 287 a Ang Huni ng Ibon Tagalog
482
b Tiririt ng Ibon Tagalog
483
Inday sa Balitaw Tagalog
484
AyokongAyoko Tagalog
485
Si Manang Pulana Bikol
487
An Magharana Bikol
488
An Maitomitom Bikol
489
IntapIapala Ifugao
490
Kundiman in 1800 Tagalog
491
Laguerta ti Langit Iloko
493
Campo ni Cadio Aklanon
495
O Bundok a Patag Pampango
497
Kapirasong Luya Tagalog
498
Tinanam kong Kamantigue Pampango
499
O Kakang Maputla Pampango
500
Basulto Pampango
502
Palmerito HUigaynon
504
Diri ka ba Magmatuod Waray
506
Nagtanum Ak Hin Kamote Waray
509
Oeeupational Songs 305 Pagtatanim ng Palay Tagalog
510
Deting Tatanam Pale Pampango
512
Kung sa Kasipagan Tagalog
513
SainitaIloko
515
Anak na Baley Pangasinan
517
So Payao Gaddang
519
Dulawi Benguet Kankanay
521
Ang Magbabaol Cebuano
522
Mangangani ni Tio Duroy Hiligaynon
525
Pangya Binaklid Bilaan
528
Mamugon Ako Hiligaynon
529
Ang BArbero Tagalog
530
An Para BAyle Bikol
532
An Akon Katulad Hiligaynon
533
Ang Gawang Magburda Tagalog
536
Awit ng Mangingisda Tagalog
538
Kabus nga Mangingisda Boholano
539
Mangingisda Hiligaynon
540
An Labasiro Waray
542
Layang Pasiak Oryonon
544
Pumapasok Po ng Utusan Tagalog
546
An Muehaeho Cebuano
548
Ang Muehaeha Boholano
549
AkoInisiIkoHiligaynon
550
Ro Ugali Ko Muehaeha Aklanon
553
Taltalia ni Manennop
554
Agdamdamili Kami Iloko
556
Didto sa Buntod Cebuano
558
Da Mangangalap ken Agsansana Iloko
559
Ing Manai Pampango
562
Ako si Maria Bikol
563
Ako Kini si Angi Cebuano
564
Ako Ining Pobreng Ike Hiligaynon
567
Un As Kayaluhan Ivatan
568
Ang Gerilya Tagalog
570
Sa Tanan nga Makalolooy Cebuano
571
Mananggete Hiligaynon
574
Ang Atsero Tagalog
575
Magbabakya Tagalog
577
LamgeBilaan
578
Songs of Soeial Protest 345 Ate Ate Cebuano
580
Panit Ko Maitom Hiligaynon
581
Ako Ining Kailo Solterong Bukidnon Hiligaynon
582
Imol Man ang Iban Cebuano
584
Kapait ning Timawa Cebuano
587
Batang Diyutay Cebuano
588
Ang Bugas Sang Insik Hiligaynon
589
Mamugon Kami Mamugon Hiligaynon
590
Religious Festival Songs 353 Senor San Jose Capisnon
592
Puntung Biasbas Pampango
593
Dalit sa Cruz Tagalog
595
Alabasyon Bikol
596
PatawaraBikol
597
Pasion Pangasinan
598
Alay Kay Maria Tagalog
600
Awit sa Pagaalay Tagalog
602
DalitTagalog
603
Adyus Reyna sa Langit Capisnon
605
Salvaeion Capisnon
606
Gozos ni san Isidro Labrador Ibanag
607
Todos los Santos Tagalog
608
Gozo Pampango
609
Taotaoag Pangasinan
610
Panaret Waray
612
Panagbalay II Oiyonon
614
Villaneieo Tagalog
615
PaskuaIloko
617
Kanta ti Paskua Iloko
618
Sadi Belen Simmangbay Doko
620
Maabig a Pasko Pangsinan
622
Galikin Pangasinan
624
Ne Walang sa Ludong Gaddang
627
Manggaanggam Etam Gaddang
629
Sa Tangngana Gafi Gaddang
630
SalidommayKalinga
631
Ka Sadya ning Taknaha Cebuano
633
O Tagbalay nga Ehmgganon Cebuano
634
Sa Belen Boholano
635
Pastores Waray
636
PaglisinsyaNo 1 Waray
639
Pastoris Oryonon
640
Death and Funeral Songs 387 Lamay sa Patay Tagalog
642
Dalit sa Patay Tagalog
643
DungawIloko
644
Asasug Daguiti Karurua Iloko
645
Bordion de los Bordion a Iloko
647
Kwerdas de la Bordon b Oiyonon
648
Burdun de los Burdun e Capisnon
650
Dayeo Benguet Kankanay
652
Bayao Western Bontoe
653
Ang Pagsalubong Hiligaynon
654
Lupad Ka Na Panyung PalaranCapisnon
656
Copyright

Impormasyon sa aklat