The Language of Environmental Planning in the Philippines

Harapang Pabalat
School of Urban and Regional Planning, University of the Philippines and UP Planning and Development Research Foundation, 2004 - 257 mga pahina
0 Mga Review

Mula sa loob ng aklat

Ano ang sinasabi ng mga tao - Sumulat ng pagsusuri

Hindi namin nakita ang anumang mga pagsusuri sa karaniwang mga lugar.

Mga Nilalaman

Seksyon 1
17
Seksyon 2
51
Seksyon 3
97
Copyright

Ang 4 na mga bahagi ay hindi ipinapakita

Mga pangkaraniwang termino at parirala

Impormasyon sa aklat