The White Horse of Alih and Other Stories

Harapang Pabalat
New Day Publishers, Philippines, 1985 - 112 mga pahina
1 Review

Mula sa loob ng aklat

Ano ang sinasabi ng mga tao - Sumulat ng pagsusuri

Hindi namin nakita ang anumang mga pagsusuri sa karaniwang mga lugar.

Mga Nilalaman

Petrona the Housemaid
62
Reflections in the Water
72
Old Man and Old Woman at the Mill
82
Copyright

Ang 2 na mga bahagi ay hindi ipinapakita

Mga pangkaraniwang termino at parirala

Impormasyon sa aklat