Tulong sa pagaaral ng Ibong Adarna

Harapang Pabalat
Goodwill Trading Co., Inc.
2 Mga Review
 

Ano ang sinasabi ng mga tao - Sumulat ng pagsusuri

Hindi namin nakita ang anumang mga pagsusuri sa karaniwang mga lugar.

Mga Nilalaman

Iaunang Salita
1
Kahilingan ng may Akda
4
Ang Maganak
6
Ang Panaginip ng Haring Femando
10
Paglalakbay ni Prinsipe Pedro
13
Paglalakbay ni Prinsipe Diego
18
Paglalakbay ni Prinsipe Juan
23
Ang Ermitanyo
29
Pagkikita ni Don Juan at ng Ibong Adama
105
Paghihinagpis ni Prinsesa Leonora
109
Paglalakbay ni Don Juan Ill 29 Himutok ni Don Pedro
116
Paglalakbay ni Don Juan sa Kabundukan
119
Si Don Juan Patungo sa Crystales
126
Donya Maria ng Reyno Crystales
128
Mga Kahilingan ni Haring Salermo
134
Ikalawang Kahilingan ng Hari r
143

Si Don Juan sa Bundok ng Tabor
33
Pagbabalik ng Tatlong Prinsipe
37
Hindi Pagawit ng Ibong Adama
41
Paghihinagpis ni Don Juan
43
Pagtulong ng Ermitanyo kay Don Juan
48
Salaysay ng Ibong Adama
55
Pangaral at Pagpapatawad ng Hari
56
Pagbabantay sa Ibong Adama
61
Bundok ng Armenya
64
Mahiwagang Balon
68
Prinsesa Juana
72
Prinsesa Leonora
79
Labanan nina Don Juan at ng Abas
88
Pagtataksil ni Don Pedro
92
Panaginip ng Hari Ukol kay Don Juan
96
Ang Lobo
102
Ikatlong Kahilingan o Pagsubok
144
Ikaapat na Kahilingan ng Hari
148
Kabanata Pahina 37 Mga Huling Kahilingan ng Hari
153
Ang Pagpili ng Kabayo
161
Pagpili sa Mapangangasawa
166
Ang Lihim na Pakana ng Hari
171
Pagtakas nina Don Juan at Donya Maria
172
Paghihiwalay nina Don Juan at Donya Maria
177
Kasal ni Don Juan at Prinsesa Leonora
181
Pagdalo sa Kasal
185
Palabas ni Donya Maria
189
Ikalawang Palabas ni Donya Maria
197
Salaysay ni Donya Leonora
202
Hatol ng Mahal na Hari
206
Kasal ni Don Juan at Donya Maria
211
Copyright

Mga pangkaraniwang termino at parirala

Impormasyon sa aklat