Visayan Folk Dances, Mga Tomo 1-3

Harapang Pabalat

Mula sa loob ng aklat

Ano ang sinasabi ng mga tao - Sumulat ng pagsusuri

Hindi namin nakita ang anumang mga pagsusuri sa karaniwang mga lugar.

Mga Nilalaman

CONTENTS
8
KandangKandang 23
23
Kuratsa Tibiao Version 9 34
36
Copyright

Ang 2 na mga bahagi ay hindi ipinapakita

Iba pang mga edisyon - Tingnan lahat

Mga pangkaraniwang termino at parirala

Impormasyon sa aklat