Work Values Inventory

Harapang Pabalat
Houghton Mifflin, 1970 - 50 mga pahina
0 Mga Review
Assesses goals motivating people to work. 45 items yield 15 scale scores (creativity, management, security, prestige, etc.)

Ano ang sinasabi ng mga tao - Sumulat ng pagsusuri

Hindi namin nakita ang anumang mga pagsusuri sa karaniwang mga lugar.

Impormasyon sa aklat