Writing for the Health Professions

Harapang Pabalat
Cengage Learning, 2005 - 347 mga pahina
2 Mga Review
Writing for the Health Professions teaches the principles of writing, writing for academic purposes and writing to help healthcare professionals in practice. Designed for those with a firm grasp of basic grammar, it leads the reader through the fundamentals of writing papers, documentation and writing research grants. This book can be used in a writing class for health care students, a reference for the student to use during their academic years or as reference for the practicing professional.
 

Ano ang sinasabi ng mga tao - Sumulat ng pagsusuri

Hindi namin nakita ang anumang mga pagsusuri sa karaniwang mga lugar.

Mga Nilalaman

From laea to Draft 15
36
Using Precise Words
57
Creating Essays That Flow
85
Editing and Proofreading
103
WRITING FOR ACADEMIC PURPOSES
150
Writing the Argument
177
The Research Paper
201
Writing the Thesis
223
Writing for Publication
241
WRITING FOR ADMINISTRATIVE PURPOSES
250
The Business of Writing
277
Answers to Exercises
291
Glossary
335
Index
341
Copyright

Mga pangkaraniwang termino at parirala

Tungkol sa may-akda (2005)

Daemen College, Amherst, NY

Impormasyon sa aklat