Page images
PDF
EPUB
[ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors][ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

1

VAN DEN

STAAT DER WERKZAAMHEDEN

VAN HET

BATAVIAASCH GENOOTSCHAP

VAN

KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN,

GELEZEN IN DE ALGEMEENE VERGADERING OP DEN SSTEN MEI 1847;

DOOR

Dr. Ca. B. vau Hoëvell,

President des Genootschaps.

Η TOITETN

Julie

411366

« PreviousContinue »