Page images
PDF
EPUB

Εσται θαλπωρη, επει αν συγε ποτμον επισπης,
Αλλ' αχέ· ουδε μοι εστι πατης και ποτνια μήτηρ.
Ητοι γαρ πατερ' αμον απέκτανε διος Αχιλλευς,
Εκ δε πολιν περσεν Κιλικων ευ ναιεταωσαν,
Θηβην ὑψιπυλον· κατα δ' εκτανεν Ηετίωνα,
Ουδε μιν εξενάριξε" σεβασσατο γαρ τογε θυμῷ
Αλλ' αρα μιν κατεκῃε συν εντεσι δαιδαλέοισιν,
Ηδ επι σημ' εχεεν περι δε πτελεας εφυτευσαν
Νυμφαι Ορεστιάδες, κουραι Διος αιγιόχοιο.
Οἱ δε μοι ἑπτα κασιγνήτοι εσαν εν μεγαροισιν,
Οἱ μεν παντες ιῳ κιον ηματι αΐδος εισαι
Παντας γαρ κατεπεφνε ποδάρκης διος Αχιλλευς,
Βουσιν επ' εἱλιποδεσσι και αργεννης οΐεσσι.
Μητερα δ ̓, ἡ βασιλευεν Ὑποπλάκῳ ὑληεσσῃ,
Την επει ας δευρ' ηγαγ ̓ ἁμ' αλλοισι κτεατεσσιν
Αψ όγε την απέλυσε, λαβων απερεισί' αποινα
Πατρος δ' εν μεγαροισι, βαλ ̓ Αρτεμις, ιοχέαιρα.
Εκτος, αταρ συ μοι εσσι πατης και ποτνια μητης,
Ηδε κασίγνητος, συ δε μοι θαλερος παρακοιτης.
Αλλ αγε νυν ελεαιρε, και αυτου μιμν' επι πυργῳ,
Μη παιδ' ορφανικον θειης, χηρην τε γυναικα·
Λαον δε στησον παρ' ερινεον, ενθα μαλιστα
Αμβατος εστι πολις, και επιδρομον επλετο τειχος
Τρις γας τη γ' ελθοντες επειρησανθ ̓ οἱ αριστοι,
Αμφ' Αιαντε δυω, και αγακλυτον Ιδομενήα,
Ηδ αμφ' Ατρειδας, και Τυδέος αλκιμον υἷον.

10

20

30

Let others in the field their arms employ,

But stay my Hector here, and guard his Troy.

18. But springing back, he stood before his horses and chariot. He depending on his beauty.

From Erebus the cruel fury heard.

Dardanian Priam, in counsel equal to the gods.

To boast to vanquish me with mighty force.

With tears his eyes were filled.

The hunter wounded him, when springing from his den.
He fights assisted by the gods.

To the splendid walls of Troy.

Observing when the Grecians would rush from the ships.
He sent another arrow from the string.

19. This, thou knowest, I led, a bee, they would be, having known, I sung, of a king, I have come, thou shalt see, he would strike, now, I was able, I have received, I have seen, having lost.

20. To whomsoever, of a hare, it has been decreed, of a serpent, more, to-day, to take courage, this, I have assembled, let them strike, I would love, with, a sea, he would enrich.

21. Being, he seemed, of myself, of muses, to words, we will strike, thou strikest thyself, of death, they have been loved, to place, an army, himself or herself, of these, them, holy, for, to them.

Ηπου τις σφιν ενισπε θεοπροπιων ευ ειδως,
Η νυ και αυτων θυμος εποτρυνει και ανώγει.

THE IONIC PARAGOGE OF AND iv.

18. Αλλ' αναχωρησας προσθ ̓ ἱπποιϊν και οχεσφιν εστη.
-Ο δ' αγλαιηφι πεποιθως·

Εκλυεν εξ Ερέβευσφιν, αμειλιχον ητος έχουσα.
Δαρδανιδης Πριαμος, θεοφιν μηστως αταλαντος.
Ευχεσθαι εμε νικησαι κρατερῃφι βιφι.
-Τω δε οἱ οσσε, δακρυοφιν πλησθην.

-Τον τ ̓ εξ ευνηφι θοροντα, θηρητης ετύχησε βαλων.
-Εκ θεοφιν πολεμιζει.

-Κατα Ιλιοφιν κλυτα τειχεα.

Δεγμενος όπποτε ναυφιν αφορμηθειεν Αχαιοι.
Αλλον οϊστον απο νευρηφιν ιαλλεν. Ηom.

COMMON GREEK TO BE RENDERED INTO ATTIC.

19. Οὗτος, οιδας, ηγον, μελισσα, ειησαν, ειδηκως, εψαλα, βασιλεος, ηλυθα, οψῃ, τυψαι, νυν, εδυναμην, λεληφα, ὡρακα, ωλως.

20. Ωἱτινι, λαγωου, μεμαρται, οφιος, πλείων, σήμερον, θαρσειν, τουτον, ηγερκα, τυψατωσαν, φιλοιμι, συν, θαλασσα,

πλουτοι.

COMMON GREEK TO BE RENDERED INTO IONIC.

21. Ουσα, εδοκει, εμαυτου, μουσων, λογοις, τυπουμέν, τυπτῃ, θανατου, πεφιληνται, θεῖναι, στρατιαν, αυτον-αύτην, του

22. Of thee, a brother, a contest, a wonder, self, easy, truth, of a king, how, they were struck, they would strike themselves, they have been struck.

23. Fame, to whistle, he, I came, to be, they say, twenty, greatness, heaven, to strike, sweet, to, thou shalt receive, flesh, a shepherd, thine.

24. Of nymphs, having sat down, I, to words, laughing, they toil, of youth, muses, a song, they laugh, when, foremost, where, being, we have died, I will go, of me, moon.

CHAP. LII.

PRIAM BEGGING THE BODY OF HECTOR FROM
ACHILLES.

1. Aн think, thou favour'd of the powers divine!
Think of thy father's age, and pity mine!
In me, that father's reverend image trace,
Those silver hairs, that venerable face;
His trembling limbs, his helpless person, see!
In all my equal, but in misery!

Yet now, perhaps, some turn of human fate
Expels him helpless from his peaceful state;
Think, from some powerful foe thou see'st him fly,
And beg protection with a feeble cry.

22. Σου, αδελφος, αθλος, θαυμα, αυτος, ῥαδιος, αληθειαν, βασιλεος, πως, ετυπτοντο, τυπτοιντο, τετυμμένοι εισι.

COMMON GREEK TO BE RENDERED INTO DORIC.

23. Φημη, συριζειν, εκεινος, ηλθον, ειναι, φασι, εικοσι, μεγεθος, ουρανος, τυπτειν, ἡδυ, προς, συ λήψῃ, κρέας, ποι

μην, σον.

24. Νυμφων, καθισας, εγω, επεσι, γελωσα, μοχθιζουσι ή βης, μουσαι, ῳδη, γελωσι, ποτε, πρωτιστος, πῃ, οντα, τεθνηκαμεν, βήσομαι, εμου, σεληνη.

CHAP. LII.

HEXAMETER VERSE REDUCED TO PROSAIC ORDER, TO BE RETURNED INTO METRE

1. ΜΝΗΣΑΙ σειο πατρος, Αχιλλευ επιεικελ θεοις,
Τηλικου, ώσπερ εγων, επι ολοῳ ουδῳ γήραος.
Και που μεν περιναιεται κεινον αμφις εοντες
Τειρουσ', ουδε εστίν τις, αμυναι λοιγον και αφην
Αλλ' κεινος γε ητοι, ακουων, σεθεν ζωοντος
Εν θυμῳ χαιρει, τ' ελπεται επι παντα τ' ἡματα

« PreviousContinue »