Page images
PDF
EPUB

VERHANDELINGEN

VAN HET

BATAVIAASCH GENOOTSCHAP

VAN

KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN.

DEEL LVI.

's H AGE,

BATAVIA,
ALBRECHT & Co.

190 7.

M. NIJHOFF.

THE NEW YOR. PUBLIC LIBAN:

ASTOR, LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS. R 1909 L

INHOUD van DEEL LVI.

(Dit Deel bestaat uit vijf stukken.)

M. Joustra, Karo-Bataksche vertellingen. (le stuk.)
A. MATHIJSEN, Téttum-Hollandsche woordenlijst met beknopte spraakkunst

(2e stuk.) J. ALB. T. SCHWARZ en N. ADRIANI, Het verhaal van den gulzigaard in het

Tontemboansch, Sangireesch en Bare'e. Tekst, vertaling en aan

teekeningen. (3e stuk.) J. SEIJNE Kok, Het Halifoersch zooals dit gesproken wordt ter Z... kust van

Ned. Nieuw-Guinea. :(4e stuk.) R. C. DEN Bor, Nederlandsch-Sasaksche woordenlijst (Prajaasch dialect);

(5e stuk.)

VAN

*

« PreviousContinue »